Vad är Scientologi?


Filmer om Scientologi

Se filmer om Scientologi.

Se en presentation av L. Ron Hubbard.


"En civilisation utan vansinne, utan brottslighet och utan krig, där dugliga människor kan ha framgång, och ärliga människor kan ha rättigheter, och där människan är fri att stiga till högre höjder ... dessa är Scientologins mål."
- L. Ron Hubbard

Scientologin, utvecklad av L. Ron Hubbard, är en religion som innehåller en exakt väg som leder till en fullständig och säker förståelse av ens verkliga andliga natur och förhållandet till en själv, ens familj, grupper, mänskligheten, alla livsformer, det materiella universum, det andliga universum och det Högsta väsendet, eller oändligheten.

Scientologin riktar sig till anden – inte bara till kroppen eller sinnet – och dess tro är att människan är mycket mer än bara en produkt av sin miljö eller sina gener.

Scientologi omfattar en samling kunskap som utgår från vissa fundamentala sanningar. De huvudsakliga av dessa är:

  • Människan är en odödlig andlig varelse.
  • Hennes erfarenheter sträcker sig långt utöver en enda livstid.
  • Hennes förmågor är obegränsade, om än inte förverkligade i nuet.

Vidare anser Scientologin att människan i grunden är god och att hennes andliga befrielse beror på henne själv, hennes medmänniskor och hennes förmåga att uppnå broderskap med universum.

Scientologi är inte en dogmatisk religion där man förväntas bekänna sig till något baserat på enbart tro. En individ upptäcker på egen hand att Scientologin fungerar, genom att tillämpa dess principer och observera eller uppleva resultaten.

Scientologins slutmål är sann andlig upplysning och frihet för individen.


Läs mer här: