Vad är Scientologi?


Scientologi av latin scio "att veta" + grekiska logos "studium av".


Scientologi är studiet av kunskap.


Det är att ha kunskap om dig själv, familjen, vänner, världen, livet, universum, anden.


Det är att ha kunskap om GUD.


Det är studiet av sanning som baserar sig på 50.000 års visdom.


Det är en ny sorts religion. Inte något man bara tror på, utan något man gör.


Inte bara frågor, utan svar.


Det är praktiska lösningar på verkliga problem i livet: Förhållanden, jobbet, barnuppfostran, kreativitet, självrespekt, motivation, inspiration, andlighet.


Hjälper människor att förstå andra och förstå sig själva.


Scientologi är mer än 10.000 kyrkor, missioner och grupper i 167 länder.


Välkomnar över 4,4 miljoner nya människor varje år.


Scientologi är ett världsomspännande samfund, som talar 183 språk, arbetar inom 3200 yrkesgrupper, gör 27,7 miljoner timmar frivilligarbeten i sina områden.


Scientologi är en rörelse med gräsrotsgrupper som bildas varje dygn. Nya kyrkor och missioner öppnas på 6 kontinenter. Scientologi växer snabbare i dag än någonsin i historien.


Vad är Scientologi? Ta själv reda på det. Se filmerna här.


Filmer om Scientologi

Se filmer om Scientologi.

Se en presentation av L. Ron Hubbard.


Läs mer här: