Vem är L. Ron Hubbard?


L. Ron Hubbard

Se en presentation av L. Ron Hubbard.

Se filmer om Scientologi.


L. Ron Hubbard

Som grundare av Dianetik och Scientologi, har L. Ron Hubbards upptäckter om människan, sinnet och anden hjälpt människor över hela världen att bättre förstå såväl sig själva som andra.

"För att känna till livet", skrev han en gång, "måste man vara en del av det. Man måste ge sig in i det och titta, man måste ge sig in i tillvarons alla skrymslen och vrår, och man måste beblanda sig med alla sorters människor innan man slutligen kan fastställa vad människan är."

Under hela hans långa och äventyrliga sökande efter kunskap gjorde L. Ron Hubbard just detta. Samtidigt blev han också en av det 1900-talets mest inflytelserika författare, med mer än 160 miljoner sålda exemplar av hans verk, världen över.

Hans arbeten om människan, sinnet och anden består idag av tio miljoner ord som publicerats i otaliga böcker, artiklar och över 3 000 inspelade föreläsningar.

Det bästa vittnesmålet om Rons vision är alla de mirakulösa resultaten från hans teknologi, och de miljoner vänner runt om i världen som för hans arv vidare in i det tjugonde århundradet och bara fortsätter att öka i antal för var dag som går.

"Jag tycker om att hjälpa andra" sade han en gång, "och räknar det som min största glädje i livet att se en människa frigöra sig från de skuggor som förmörkat hennes dagar."

"Dessa skuggor tycks henne så ogenomträngliga och tynger henne så mycket, att när hon kommer underfund med att de faktiskt ÄR skuggor och att hon kan se igenom dem, gå igenom dem, och åter vandra i solen, blir hon enormt glad. Och jag vågar påstå att jag blir precis lika glad som hon."

Namnteckning L. Ron Hubbard


Utförlig information om L. Ron Hubbard. L. Ron Hubbard Internationellt.